POLİTİKALARIMIZ

Politikalarimiz

İSG POLİTİKASI

Tekin İnşaat vizyonu, müşterileri ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak, kurumsal karını artırmak, ulusal sektördeki öncü konumunu devam ettirirken, uluslararası pazardaki güvenilir duruşunu korumak, genel faaliyetleri sırasında çalışanlarına, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir. Firmamız, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Ayrıca aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;

• Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

• Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

• Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,

• Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

• Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

• Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

• Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

• Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,

• Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını sağlamak,

• Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla hem kendisinin hem de tedarikçilerin malzeme tedarik, kullanım ve atık süreçlerini yaşam döngüsü anlayışına uygun olarak değerlendirmesini sağlamak,

• Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,

• Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,

• İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,

• Müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirerek zararları azaltmak

• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

İSG TAAHHÜTÜ

- Bina İnşaatı konusunda Konya’ da faaliyet gösteren işletmemiz kaliteli ve verimli işlerin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.

- Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.

- Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere kuruluşumuz ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.

- Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:

• Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,

• İşyerinin, makine ve ekipmanlarının korunması,

• Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minumum seviyeye indirgenmesi,

• Verimliliğin yükselmesi,

• Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,

• Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,

• Düzeltici faaliyetlerin uygulanması,

• Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,

• İSG kültürünün benimsenmesini taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri beklentileri ve talepleri doğrultusunda Alt Yapı ve Üst Yapı Taahhüt işlerinde Lider bir kuruluş olmayı, Her türlü hizmet taleplerinde en kısa zamanda Hizmeti vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, Çalışanların katılımı ile kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirip, geliştirmeyi, Sektörde pazar payını ve rekabet gücünü artıran bir kuruluş olmayı, taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek,

Tüm personelimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için her türlü emniyet tedbirlerini almak,

Kazaları ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, üretim aşamalarının tamamında çevreye ve insanlara saygı göstermek, kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere uymak,

Üretim ve hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek,

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak,

Kurulan Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetler kamuoyuna duyurulacak olup istenildiğinde çevreye duyarlı herkesin incelemesine açıktır.

Kalitemizden ödün vermeden iş ve işçi güvenliğini ve çevreyi göz önünde bulundurarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ederiz.